Neriman Bale Kursu Neriman Bale Kursu

Royal Academy of Dance

Royal academy of dance (İngiltere kraliyet bale akademisi) tarafından,bale öğrencilerinin yaş ve vücut gelişimlerine uygun olarak düzenlediği bir eğitim programı olup,dünyanın çok sayıda ülkesinde yaygın bir şekilde uygulanmakta ve uluslar arası geçerliliği olan bir sertifika programıdır.

Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren, Royal Academy of Dance (İngiliz Kraliyet Akademisi) sertifika programı eğitimini görürler. Arzu eden öğrencilerimiz sertifika sınavlarına girebilirler. Seviyelere göre programımız;

  • Graded Examinations (Derece Sınavları)
  • Grade 1-8 Vocational Graded Examinations (Mesleki Derece Sınavları)
  • Intermediate Foundation
  • Intermediate Advanced Foundation
  • Advanced 1
  • Advanced 2
  • Solo Seal

seviyelerinden oluşur.

RAD sertifikası alan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışında başvuracakları okullarda burs alabilirler.

Intermediate seviyesini bitiren öğrencilerimiz, İngiltere'de RAD Öğretmenliği programına katılarak, programı bitirdiklerinde Royal Academy Registered Teacher (RTS) belgesi alarak, dünyanın her yerinde geçerli olan RAD öğretmeni unvanı kazanırlar.

Nihal Neriman Bekiroğlu, 1990 yılından bu yana, Royal Academy of Dance eğitim programının İngiltere ve Türkiye’deki Primary,Grade 1 ve 8 arası ve intermediate seviyelerindeki tüm seminerlerine katılmış olup,bilgi ve deneyimiyle bu eğitimi öğrencilerine aktarma donanımına sahiptir.

Neriman Bale Okulu, Royal Academy of Dance programını, Dilek Bale Ataşehir kurucu Bale Öğretmeni, Dilek Bale Kursları Bale bölüm başkanı ve Royal Academy of Dance Registered Teacher sayın Ceylan Lek ile birlikte sürdürmektedir.