Neriman Bale Kursu Neriman Bale Kursu

Mini Bale

Başlangıç anne ile birlikte daha sonra bağımsız 3,5 yaş çocuklar için hazırlanmış özel bir programdır.

Annelerinden ayrılmak istemeyen yada anneleri ile birlikte daha mutlu olan çocuklar erken dans eğitimi ile ritim, yaratıcılık ve vücut anlayışı gelişerek eğlenir ve sosyalleşirler.

Çocuk dünyasından gelen konular üzerinde çalışarak , çocuklara uygun bir şekilde dans hareketi ile ifade edilir.

Çocukların hareketliliğıni destekleyerek yavaş yavaş yaşam için gerekli olan kural kavramını geliştirirler.

Temel dans hareketleri, örneğin zıplama, koşma, yürüme... ritim farklılığı öğrenerek disiplinin içinde de çocuklar özgür olabilirler.

Bale egzersizleri çocuklara uygun bir dille öğretilerek hareket zevkini, ritmik ve alan bakışı kullanarak ve geliştirerek vücutlarını tanırlar.

Zaman içinde anneden uzaklaşarak ve annesiz hareket etmeyi öğrenerek özgüven oluştururlar.

Bu çalışmalar bale için hazırlık, oynayarak dansı tanımak, vücut dili öğrenmek, koordinasyon ve hareket kalitesinin sağlanmasına katkıda bulunur.

Mini Bale programının faydaları- amaçları-hedefleri:

 • Mini Bale programı çocuklarımızın özgüvenini arttırır.
 • Annesi ile basladıgı eğlenceli bu dans, daha sonra anneden bağımsız olarak kendine yetmeyi öğretir.
 • Beyin ve vücut arasındaki koordinasyonu geliştirir.
 • Beyin motor becerilerini arttırır.
 • Vücut dilini öğreterek kendini ifade etme becerisini arttırır.
 • Yaşamda var olan kuralları daha kolay algılayıp uyumlu olmasına yardımcı olur.
 • Sosyalleşmelerine destek olur.
 • Disiplini sıkılmadan öğretir
 • Baleye geçiş için yardım eder.
 • Mini balede  kullanılan müzik ile ritim duygusu gelişir ve müzikal altyapının temelleri atılmaya başlanır.
 • Yaratıcılıkları artar
 • Bilinçli ve denetimli bir ortamda hareket ederek beden ve beyin sporu yapmış olur.